BIGGEST GYM EQUIPMENT SALE ในประเทศไทยทั้งหมด

การออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดขายอุปกรณ์ IN ALL THAILAND

Fitness & weight training departments at BigGym City will close 15th February 2013

Reasons

Owner retiring & change of property use.

Summary

1.) All exercise machines, weights, bars & other fitness equipments (100s) will be sold at discount prices from 15th March 2013

Big Gym City would like to thank all our customers from 100 countries over 7 years for your valued support (& friendship)

Signed Steve Dolby & Pak

---------------------

ฟิตเนสและหน่วยงานการฝึกอบรมน้ำหนักที่โรงยิมเมืองใหญ่จะปิด 15 กุมภาพันธ์ 2013
เหตุผล
เจ้าของเกษียณและมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้สถานที่ให้บริการ
สรุป
1.)
ทั้งหมดเครื่องออกกำลังกาย, น้ำหนัก, บาร์และอุปกรณ์ออกกำลังกายอื่น (100s) จะขายในราคาที่มีส่วนลดจาก 15 มีนาคม 2013
-----------------------
เมืองใหญ่โรงยิมอยากจะขอขอบคุณลูกค้าของเราทั้งหมดจาก 100 ประเทศกว่า 7 ปีสำหรับการสนับสนุนของมูลค่า (& มิตรภาพ)
ลงนามสตีฟ Dolby & ปา

--------------------------------------------

 

___________________

This Christmas & New Year Greeting kindly sent to Big Gym City by www.shenku.com Thank You Very Much Guys.

คริสต์มาสนี้และคำอวยพรปีใหม่ส่งความกรุณาให้เมืองใหญ่โรงยิมโดย www.shenku.com ขอบคุณพวกคุณมาก

--------------------------------------------

This site is viewed by upto 60,000 humans in upto 3,500 international cities & upto 2,500 web robots each month.

---------------------------------------

A VERY VERY HAPPY XMAS, GOOD HEALTH & A PEACEFUL, PROSPEROUS NEW YEAR TO:

1.) The King of Thailand & all his family & government ministers, &

2.) All citizens & visttors to Thailand in 2013 & thereafter, &

3.) All citizens of EVERY peaceful country on our shared planet, &

4.) All past & present customerss of Big Gym City ....

Thank You all VERY much .... Signed Steve Dolby & Koon Pak (GM)

----------------------------------

PAST PUBLIC POSTS #2

PUBLIC POST 31st August 2012

"BANGKOK, 31 August 2012 (NNT) - The Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) has issued a warning for residents in the North, Northeast, East and central region to brace for flash floods, forest runoffs and heavy rain during September 2-5" (Courtesy Thaivisa.com)

BIG GYM CITY IS IN THE NORTH EAST OF THAILAND & NEVER NEVER FLOODS

& we are happy to offer any reasonable assistance to the Thai Government if required ....

Please contact General Manager Koon Pak on +66 (0) 880-353596 (Thai) or +44 (0) 7778 639418 (English)

THAI TRANSLATION

"BANGKOK ที่ 31 สิงหาคม 2012 (NNT) - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้ออกคำเตือนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางเพื่อรับมือกับความน้ำท่วมฉับพลัน, runoffs ป่าและฝนที่ตกหนักในช่วง 2 กันยายน -5 "(Courtesy Thaivisa.com)

 BIG GYM CITY ใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่เคยน้ำท่วมไม่

และเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อรัฐบาลไทยหากจำเป็น ....

กรุณาติดต่อผู้จัดการทั่วไปคูณปากเมื่อ +66 (0) 880-353596 (ภาษาไทย) หรือ +44 (0) 7778 639418 (อังกฤษ)

-----------------------------------------

PUBLIC POST 4th August 2012

LONDON PARALYMPICS 2012

 Pak (Thailand) โชคดีนักกีฬาไทย …. & Steve (UK)

cheer on different teams (& yes I [Steve] sometimes get a punch (but never ever hit her back) …. & we would both  like to:  

 WELCOME ALL PARALYMPIC ATHLETES & VISITORS

from every PEACEFUL country …. WELCOME TO YOU ALL

Absolutely  NO terrorist activities allowed please … Have a peaceful demonstration by all means … Thank You

(Some photos in this collage "borrowed" …. Sorry, if you are the owner please use one of mine … Thank You

-------------------

Qian Hongyan, is a ten year-old Chinese Paralympic Athlete. She was injured in an auto accident when a toddler. Her legs were amputated (Oh God) & her family could not afford prosthetics. They used a basketball to help her move around & now she is training for the 2012 London Paralympics.

VERY, VERY GOOD LUCK QIAN HONGYAN

(We ALL think you are an incredibly brave young lady)

   -------------------

Simplified Chinese translation from Google

(Google, if you see this page : Why is the Thai translating okay on your translations page BUT not the Simplified Chinese???

钱红艳,是一个十岁的中国残奥运动员一个蹒跚学步时候在一次车祸中受伤她的双腿被截肢哦,上帝)和的家庭负担不起假肢他们使用了一个篮球,以帮助左右移动现在为2012年伦敦残奥会训练

非常非常好的运气钱红艳

大家都认为你是一个令人难以置信勇敢的年轻女士

----------------